PDS darm

Heb je denk je last van PDS darmen? Dan moet je om zeker te weten wel weten wat het PDS darm syndroom precies inhoudt. De PDS prikkelbare darm syndroom wordt ook wel de spastische dikke darm of spastisch colon genoemd. Een PDS prikkelbare darm syndroom is een onschuldige darmaandoening, maar kan erg hinderlijk zijn.

Bij een PDS darm maakt je darm onregelmatige, spastische en krampachtige bewegingen. Zo kunnen je darmspieren te snel trekken of juist te langzaam samen. De meeste PDS-patiënten hebben daarnaast last van een overgevoelige en prikkelbare darmwand.

Zo is uit onderzoek gebleken dat ongeveer één of de vijf Nederlanders last heeft van PDS. Daarnaast is ook gebleken dat een prikkelbare darm in de meeste gevallen de oorzaak is, indien je last hebt van darmklachten. PDS darmen blijken vaker voor te komen bij vrouwen dan bij mensen en de Engelse term voor PDS is Irritable Bowel Syndrom (IBS).

Oorzaken van het PDS darm syndroom

De oorzaak van het PDS darm syndroom is op dit moment nog onbekend, maar veel wetenschappers denken dat PDS te maken heeft met een fout in het stofje serotonine in je lichaam. Serotonine is namelijk een stofje wat een rol speelt in het samentrekken van je spieren. Bij PDS darmen is er een stoornis in het samentrekken van je darmspieren, waardoor je darm te heftig reageert op voedsel, inspanning en hormoonwisselingen.

Daarnaast denken de wetenschappers ook dat er bij PDS-patienten niet alleen sprake is van abnormale verwerking van prikkels in het maag-darmkanaal maar ook in de hersenen. Hierdoor ervaren veel mensen met PDS darm syndroom eerder pijn in het maag-darmkanaal dan andere mensen.

En er bestaat een vermoeden dat PDS prikkelbare darm syndroom ontstaat als gevolg van een darminfectie zoals voedselvergiftiging. Zo geven mensen bij een huisarts vaak aan dat hun darmklachten begonnen zijn na een darminfectie. Daarnaast is er vaak ook nog aanvullend onderzoek nodig om dit met zekerheid vast te stellen.

Factoren die bij klachten PDS darm syndroom kunnen ontstaan

  • Angst en stress zijn geen oorzaken van PDS darmen, maar ze kunnen wel je klachten verergeren
  • Door een voedselallergie kunnen je klachten alleen maar erger worden, omdat dit de spierbeweging in je dikke darm verstoort, waar je last krijgt van buikpijn en krampen.
  • Vrouwen hebben twee keer zoveel last van een prikkelbare darm dan mannen
  • Jonge mensen hebben daarnaast ook vaker last van het PDS darm syndroom en verdwijnen vaak wanneer de middelbare leeftijd bereikt wordt