Operatie blinde darm

Als er sprake is van een blinde darm ontsteking zal er altijd overgegaan worden op een operatie van de blinde darm. De naam blindedarmontsteking is echter niet de juiste. De blinde darm is namelijk niet ontstoken, maar het wormvormig aanhangsel onder de blinde darm. Deze wordt de appendix genoemd. Een bacteriƫle ontsteking aan de appendix zorgt voor de klachten die horen bij een blinde darm ontsteking. De appendix heeft eigenlijk geen functie in het lichaam en kan prima verwijderd worden zonder consequenties. Alhoewel de appendix lymfocyten bevat die onderdeel zijn van het menselijk immuunsysteem komen deze lymfocyten ook op andere plaatsen in het lichaam voldoende voor. Hierdoor kan de appendix bij een blinde darm ontsteking prima verwijderd worden uit het lichaam. Het is zeer belangrijk om bij een blinde darm ontsteking zo snel mogelijk contact op te nemen met een arts. De appendix dient dan zo snel mogelijk verwijderd te worden. Bij een onbehandelde appendix kunnen er ernstige consequenties als buikvliesontsteking of een geperforeerde of gesprongen blinde darm optreden. Daarom zal een arts bij twijfel over de juiste diagnose altijd de appendix verwijderen om de mogelijke complicaties voor te zijn. De appendix kan op 2 verschillende manieren verwijderd worden. Door middel van een incisie in de buikwand of door middel van een kijkoperatie.

Na de operatie blinde darm

Na de operatie kunt u geen vast voedsel eten. U wordt hierin uiteraard begeleidt door het ziekenhuis. Over het algemeen kunt u na 5 dagen weer beginnen met voorzichtig vast voedsel tot u te nemen. Het volledige herstel na een operatie kan wel enkele weken tot een maand duren. Dit is ook afhankelijk van de algehele fysieke conditie van de patiƫnt. Vaak krijgt u na de operatie preventief antibiotica toegediend om eventuele complicaties tot een minimum te beperken. Meestal mag u na enkele dagen na de operatie van de blinde darm weer naar huis.

Nierbekken ontsteking